Vrste objekata:

Visokogradnja

 • Zgradarstvo (sve vrste objekata i namene)

Stambeni
Poslovni
Zdravstveni
Ugostiteljski
Kulturni
Nastavni
Javni
Sportski

 • Industrijski objekti – skladišta, fabrike – proizvodni pogoni
 • Energetski objekti

Infrastrukturni objekti

 • Mostovi
 • Tuneli u otvorenom iskopu
 • Gasovodi, naftovodi, vodovodi, rezervoari svih vrsta,

 Ostale konstrukcije

 • Pristani, marine
 • Visoki stubovi i dimnjaci
 • Silosi
 • Hangari
 • Potporni zidovi i podzemne konstrukcije, zaštite iskopa i obezbeđenje susednih objekata

 Vrste konstrukcija:

 • Sve vrste betonskih konstrukcija
 • Sve vrste čeličnih konstrukcija
 • Sve vrste zidanih konstrukcija
 • Sve vrste drvenih konstrukcija
 • Sve vrste spregnutih konstrukcija

Usluge:

Projektovanje kroz sve faze projekta

 • Konceptualni projekti, idejna rešenja
 • Idejni projekti
 • Projekti za građevinsku dozvolu
 • Izvođački projekti
 • Projekti Izvedenog stanja

Savetodavne i druge stručne usluge

 • Stručne i tehničke kontrole (revizije), nezavisne provere
 • Ekspertize i studije, veštačenja, procene
 • Pregled stanja i snimanje postojećih konstrukcija,
 • Sanacije i rekonstrukcije, restauracije
 • Projekti rušenja
 • Vrednosne analize varijantnih rešenja

Usluge u fazi pripreme gradnje i fazi izgradnje objekta

 • Prilagođavanje projekta konstrukcije zahtevanoj tehnologiji gradnje
 • Optimalizacije i racionalizacije konstrukcije, uštede materijala, ubrzavanje radova
 • Izrada tenderske dokumentacije i asistiranje pri izboru izvođača
 • Stručni nadzor nad izvođenjem konstrukcije objekata
 • Upravljanje gradnjom

Aktuelni projekti