Skladišno – proizvodni objekat “Karlito”

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija “DAAM Studio” doo, Beograd “Karlito” U toku Idejno rešenje i projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje 12.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Proizvodni objekat ’’Vibbet’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Čačak, Srbija Martini Gradnja d.o.o. Vibbet Čačak. 2011. Idejni projekat konstrukcije 3.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Logistički centar „MD International“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Dobanovci, Srbija MD International MD International 2008. Idejni projekat konstrukcije 24.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Logistički centar „Kalman“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Šimanovci, Srbija „Kalman“ d.o.o., Beograd „Kalman“ d.o.o., Beograd 2008. Idejni projekat konstrukcije 15.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Farmaceutski, naucno – proizvodni kompleks CNT

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Moskovski reon „Komunarka“, Rusija „Pharma group“ – Moskva CNT Zdravlje, Moskva 2008/2009 Idejni projekat konstrukcije 22.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Pogon za preradu ribe DTD ribarstvo

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Bački Jarak, Srbija DTD Ribarstvo DTD Ribarstvo 2009 Stručni nadzor nad izvođenjem radova 5.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Mercedes – „Centar za komercijalna vozila“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Krnješevci, Srbija „Dva Studio“ d.o.o. i „Milšped“ d.o.o. „Daimler Chrysler“, Srbija 2007/2008 Glavni i izvođački projekat konstrukcije, stručni nadzor nad izvođenjem radova 4.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Poslovno-skladišni objekat ’’Almont’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija „Almont“, d.o.o. „Almont“, d.o.o. 2013. Glavni projekat konstrukcije 5.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Distributivni centar „Open Mind“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Šimanovci, Srbija „Martini gradnja“ d.o.o., Inđija „Open Mind“ d.o.o., Beograd 2010 Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 16.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Logistički centar – ’’Tranšped’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Vrčin, Srbija „Tranšped“ a.d., Beograd „Tranšped“ a.d., Beograd 2007/2008 Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 35.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije