Skladišno – proizvodni objekat “Karlito”

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija “DAAM Studio” doo, Beograd “Karlito” U toku Idejno rešenje i projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje 12.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Vidikovac „Kablar“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Vrh planine Kablar, Srbija ’’Energoprojekt Arhitektura i Urbanizam’’ d.o.o.. Beograd PI „Turistička organizacija Čačka“ U toku Idejno rešenje i projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje 1000 m2 konzolnih platformi iznad vertikalnih stenovitih litica PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični…

Stambeni kompleks „Marina Dorćol“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Dorćol, Beograd, Srbija ’’Dizajn Arhitektura’’ d.o.o. Beograd Sebre doo, Beograd, Srbija U toku Idejno rešenje i projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje 160.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Rekonstrukcija mašinske kule silosa – Fabrika hrane za kućne ljubimce „Farmina“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Inđija, Srbija PentaGeCo“ doo, Beograd „Farmina“, Srbija 2021. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje radova 1.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat „Plot 24“ – Podzemna konstrukcije i lamela B

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: „Beograd na vodi“, Srbija ’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd „Beograd na vodi“ doo, Srbija 2020-2022 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođački projekat 57.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Sportski kompleks “Radnički”

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Crveni Krst, Beograd, Srbija CEP, Beograd UNDP 2021 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođenje radova 20.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Leskovac

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Leskovac, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Vranje

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Vranje, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Zaječar

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Zaječar, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019.-2021. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođenje radova 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja grada Apatina

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Apatin, Srbija „Mit-arh“ doo, Beograd Opština Apatin 2019. Glavni i izvođački projekat rekonstrukcije i dogradnje 1.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije