Vidikovac „Kablar“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Vrh planine Kablar, Srbija ’’Energoprojekt Arhitektura i Urbanizam’’ d.o.o.. Beograd PI „Turistička organizacija Čačka“ U toku Idejno rešenje i projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje 1000 m2 konzolnih platformi iznad vertikalnih stenovitih litica PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični…

„SAVA Panorama“, Belgrade waterfront Viewdeck (footbridge) over the river

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: „Beograd na vodi“, ispred „kule Beograd“ ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd Beograd na vodi doo 2019-2020. Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 140 m dužine, 5 m širine, bez stubova u reci PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti…

Plato ispred Hrama Svetog Save

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’Mit-Arh’’ d.o.o.. Beograd SPC 2020. Glavni i izvođački projekat konstrukcije objekata PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Pločasti mostovi

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Krnješevci, Srbija Media Invest d.o.o. Media Invest d.o.o. 2011. Upravljanje gradnjom PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Čelični most – ’’Wadi Hawasinah Regharge Dam”

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Muscat, Sultanate of Oman Artelia – Oman Branch Wadi Hawasinah  Recharge Dam 2015. Glavni i izvođački projekat konstrukcije PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Terase nad obaloutvrdom – ’’Promenada – Beograd na vodi”

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Beograd, Srbija CEP d.o.o. Beograd JVP Beogradvode 2015. Glavni i izvođački projekat konstrukcije objekata PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije