„SAVA Panorama“, Belgrade waterfront Viewdeck (footbridge) over the river

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: „Beograd na vodi“, ispred „kule Beograd“ ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd Beograd na vodi doo 2019-2020. Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 140 m dužine, 5 m širine, bez stubova u reci PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Plato ispred Hrama Svetog Save

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’Mit-Arh’’ d.o.o.. Beograd SPC 2020. Glavni i izvođački projekat konstrukcije objekata PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Pločasti mostovi

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Krnješevci, Srbija Media Invest d.o.o. Media Invest d.o.o. 2011. Upravljanje gradnjom PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije