Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja grada Apatina

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Apatin, Srbija „Mit-arh“ doo, Beograd Opština Apatin 2019. Glavni i izvođački projekat rekonstrukcije i dogradnje 1.500 m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Rekonstrukcija objekta Ambasade Republike Poljske u Beogradu

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija Republika Poljska. Republika Poljska. 2021 Stručne usluge analize objekta i predloga mera za sanaciju 2.000 m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

„SAVA Panorama“, Belgrade waterfront Viewdeck (footbridge) over the river

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: „Beograd na vodi“, ispred „kule Beograd“ ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd Beograd na vodi doo 2019-2020. Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 140 m dužine, 5 m širine, bez stubova u reci PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Plato ispred Hrama Svetog Save

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’Mit-Arh’’ d.o.o.. Beograd SPC 2020. Glavni i izvođački projekat konstrukcije objekata PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat „Plot 12b“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: „Beograd na vodi“, Srbija ’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd „Beograd na vodi“ doo, Srbija 2019-2020. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođački projekat 48.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat „Blok 63“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Novi Beograd, Blok 63, Srbija ’’CEP’’ d.o.o. Beograd Građevinska direkcija Srbije 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođački projekat 60.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat „Zvezdano Brdo“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Zvezdara, Beograd, Srbija ’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd UDI Serbia – UDI Services doo. 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 48.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije