Stambeni kompleks „Marina Dorćol“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Dorćol, Beograd, Srbija ’’Dizajn Arhitektura’’ d.o.o. Beograd Sebre doo, Beograd, Srbija U toku Idejno rešenje i projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje 160.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat „Plot 12b“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: „Beograd na vodi“, Srbija ’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd „Beograd na vodi“ doo, Srbija 2019-2020. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođački projekat 48.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat „Blok 63“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Novi Beograd, Blok 63, Srbija ’’CEP’’ d.o.o. Beograd Građevinska direkcija Srbije 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođački projekat 60.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat „Zvezdano Brdo“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Zvezdara, Beograd, Srbija ’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd UDI Serbia – UDI Services doo. 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 48.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni kompleks ’’Alpha City’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd International Alpha construction d.o.o. 2011. Glavni i izvođački projekat konstrukcije 35.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeno naselje ’’Paunov Breg’’ – I faza

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd CPI Construction, Beograd 2011/2012 Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 11.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni kompleks „Panorama Voždovac“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Trošarina, Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd Alpros Invest d.o.o. 2016/2017 Glavni i izvođački projekat konstrukcije 24.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat „Prezident“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Ugao Ruzveltove i Dimitrija Tucovića, Beograd ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd „Prezident“ d.o.o. Novi Sad 2007. Glavni projekat konstrukcije 6.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat ’’Ecocsa’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Bata, Ekvatorijalna Gvineja Ecoc S.A. Ecoc S.A. 2011. Glavni i izvođački projekat konstrukcije 4.200m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat „Spiridonovka“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Ulica Spiridonovka, Moskva, Rusija „Houser Engineering“ – Moskva „Korporacija Nedvižimost XXI vek“ – Moskva 2007/2008.. Glavni projekat konstrukcije 6.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije