Stambeni objekat „Plot 12b“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: „Beograd na vodi“, Srbija ’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd „Beograd na vodi“ doo, Srbija 2019-2020. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođački projekat 48.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat „Blok 63“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Novi Beograd, Blok 63, Srbija ’’CEP’’ d.o.o. Beograd Građevinska direkcija Srbije 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođački projekat 60.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat „Zvezdano Brdo“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Zvezdara, Beograd, Srbija ’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd UDI Serbia – UDI Services doo. 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 48.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni kompleks ’’Alpha City’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd International Alpha construction d.o.o. 2011. Glavni i izvođački projekat konstrukcije 35.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeno naselje ’’Paunov Breg’’ – I faza

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd CPI Construction, Beograd 2011/2012 Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 11.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni kompleks „Panorama Voždovac“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Trošarina, Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd Alpros Invest d.o.o. 2016/2017 Glavni i izvođački projekat konstrukcije 24.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat „Prezident“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Ugao Ruzveltove i Dimitrija Tucovića, Beograd ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd „Prezident“ d.o.o. Novi Sad 2007. Glavni projekat konstrukcije 6.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat ’’Ecocsa’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Bata, Ekvatorijalna Gvineja Ecoc S.A. Ecoc S.A. 2011. Glavni i izvođački projekat konstrukcije 4.200m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat „Spiridonovka“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Ulica Spiridonovka, Moskva, Rusija „Houser Engineering“ – Moskva „Korporacija Nedvižimost XXI vek“ – Moskva 2007/2008.. Glavni projekat konstrukcije 6.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeno-poslovni objekat u ul. Kneginje Zorke 28

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija Montkonstruktor d.o.o. Montkonstruktor d.o.o. 2016/2017.. Glavni i izvođački projekat konstrukcije, upravljanje gradnjom 18.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije