Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja grada Apatina

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Apatin, Srbija „Mit-arh“ doo, Beograd Opština Apatin 2019. Glavni i izvođački projekat rekonstrukcije i dogradnje 1.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Rekonstrukcija objekta Ambasade Republike Poljske u Beogradu

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija Republika Poljska. Republika Poljska. 2021 Stručne usluge analize objekta i predloga mera za sanaciju 2.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije