Rekonstrukcija mašinske kule silosa – Fabrika hrane za kućne ljubimce „Farmina“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Inđija, Srbija PentaGeCo“ doo, Beograd „Farmina“, Srbija 2021. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje radova 1.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat „Plot 24“ – Podzemna konstrukcije i lamela B

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: „Beograd na vodi“, Srbija ’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd „Beograd na vodi“ doo, Srbija 2020-2022 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođački projekat 57.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Sportski kompleks “Radnički”

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Crveni Krst, Beograd, Srbija CEP, Beograd UNDP 2021 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođenje radova 20.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije