Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Leskovac

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Leskovac, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 8.000 gledalaca PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Vranje

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Vranje, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 8.000 gledalaca PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Zaječar

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Zaječar, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019.-2021. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođenje radova 8.000 gledalaca PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Atletski centar Ljubljana

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Ljubljana sportski park, Slovenija DVA Studio d.o.o.Beograd Grad Ljubljana 2018. Konsultantske usluge na postavci konstruktivnog koncepta objekta uz razvoj arhitektonskog projekta cca 80.000 m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije