Sportski kompleks “Radnički”

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Crveni Krst, Beograd, Srbija CEP, Beograd UNDP 2021 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođenje radova 20.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Leskovac

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Leskovac, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Vranje

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Vranje, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Zaječar

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Zaječar, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019.-2021. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođenje radova 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Atletski centar Ljubljana

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Ljubljana sportski park, Slovenija DVA Studio d.o.o.Beograd Grad Ljubljana 2018. Konsultantske usluge na postavci konstruktivnog koncepta objekta uz razvoj arhitektonskog projekta cca 80.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije