Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Leskovac

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Leskovac, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Vranje

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Vranje, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019 Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Fudbalski stadion, UEFA 4 standard, Zaječar

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Zaječar, Srbija CEP & Synthesiz konzorcijum, Beograd UNDP 2019.-2021. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i za izvođenje radova 8.000 gledalaca PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije