Rekonstrukcija mašinske kule silosa – Fabrika hrane za kućne ljubimce „Farmina“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Inđija, Srbija PentaGeCo“ doo, Beograd „Farmina“, Srbija 2021. Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje radova 1.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije