Visoka poslovna škola „Barviha“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Moskovski reon „Žukovka“, Rusija „Houser Engineering“ – Moskva. „PIK enterijer“ – Moskva 2007/2008 Glavni projekat 15.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Vrtić ’’Belville’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Novi Beograd, Srbija Dva Studio d.o.o. Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda 2011 Glavni i izvođački projekat konstrukcije 2.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Visoka poslovna škola „Oršanskaya“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Ulica Oršanskaja, Moskva, Rusija „Houser Engineering“ – Moskva. „Promindustrija“ – Moskva 2006/2007 Glavni i izvođački projekat konstrukcije 18.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Rekonstrukcija i nadogradnja Beogradske Poslovne škole

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija Daam Studio d.o.o. Beogradska Poslovna škola 2011 Glavni i izvođački projekat konstrukcije 20.000 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije