Tipski stambeni objekti ’’Ekvatorijalna Gvineja’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Malabo, Ekvatorijalna Gvineja Sogeco S.A. Javno-privatno partnerstvo 2010-. Idejni projekti konstrukcije 4×1.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Kompleks objekata u ulici Kneza Višeslava

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd ’’Posed Invest’’ Beograd 2008/2009. Glavni i izvođački projekat konstrukcije 4.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Vila „Barviha“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Moskovski reon „Barviha“, Rusija „Houser Engineering“ – Moskva Kiril Konstantinovič Sirov 2008.. Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 2.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Porodična vila VV – Senjak

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija Privatni Investitor Privatni Investitor 2008.. Stručni nadzor nad izvođenjem radova 800 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Stambeni objekat „Lilly“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija Lilly Drogerie d.o.o Lilly Drogerie d.o.o 2010/2011. Projekat konstrukcije fasade od natur betona. upravljanje gradnjom 1.500 m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije