Kompleks objekata u ulici Kneza Višeslava

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd ’’Posed Invest’’ Beograd 2008/2009. Glavni i izvođački projekat konstrukcije 4.500 m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Vila „Barviha“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Moskovski reon „Barviha“, Rusija „Houser Engineering“ – Moskva Kiril Konstantinovič Sirov 2008.. Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 2.500 m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Porodična vila VV – Senjak

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija Privatni Investitor Privatni Investitor 2008.. Stručni nadzor nad izvođenjem radova 800 m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije

Stambeni objekat „Lilly“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd, Srbija Lilly Drogerie d.o.o Lilly Drogerie d.o.o 2010/2011. Projekat konstrukcije fasade od natur betona. upravljanje gradnjom 1.500 m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije