Poslovni objekat „PM Lucas Enterprises“

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Kać, Srbija „PM Lucas Enterprises“, Kazahstan „PM Lucas Enterprises“, Kazahstan 2008. Project management i stručni nadzor nad izvođenjem radova 800m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Poslovno – skladišni objekat ’’Gating’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Sremčica, Srbija Gating  d.o.o. Gating  d.o.o. 2011/2012. Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 3.200m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Poslovni objekat ’’Carina – Kotor’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Kotor, Crna Gora ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd Luka Kotor A.D. 2011. Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 400m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Poslovno – skladišni objekat ’’Darex’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Bežanijska Kosa, Srbija DVA Studio d.o.o. Darex doo 2017. Idejni i glavni projekat konstrukcije 5.500m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije

Poslovni objekat ’’Navigator 2’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Novi Beograd, Srbija ’’CEP’’ d.o.o.. Beograd MPC / GP Seven d.o.o. 2017/2018. Idejni, glavni i izvođački projekat konstrukcije 54.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije