Retail park ’’IKEA’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd Ikea Srbija  d.o.o.. Ikea Srbija  d.o.o. 2020. Pregled projekta konstrukcije kroz sve faze, odobrenje dokumentacije za izvođenje 32.000m2 PROJEKTI Komercijalni objekti Stambeni objekti Industrijski objekti Poslovni objekti Nastavni objekti Infrastrukturni objekti Porodični stambeni objekti Sportski objekti Rekonstrukcije