Retail park ’’IKEA’’

Lokacija: Naručilac: Investitor: Godina: Usluga: Veličina objekta: Beograd Ikea Srbija  d.o.o.. Ikea Srbija  d.o.o. 2020. Pregled projekta konstrukcije kroz sve faze, odobrenje dokumentacije za izvođenje 32.000m2 PROJEKTIKomercijalni objektiStambeni objektiIndustrijski objektiPoslovni objektiNastavni objektiInfrastrukturni objektiPorodični stambeni objektiSportski objektiRekonstrukcije