Rekonstrukcija mašinske kule silosa – Fabrika hrane za kućne ljubimce „Farmina“
Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja grada Apatina
Rekonstrukcija objekta Ambasade Republike Poljske u Beogradu
Rekonstrukcija i nadogradnja hotela ’’Šumadija’’