Visoka poslovna škola „Barviha“
Vrtić ’’Belville’’
Visoka poslovna škola „Oršanskaya“
Rekonstrukcija i nadogradnja Beogradske Poslovne škole