Vidikovac „Kablar“
„SAVA Panorama“, Belgrade waterfront Viewdeck (footbridge) over the river
Plato ispred Hrama Svetog Save
Betonski rezervoar za vodu sa pripadajućom pumpnom stanicom, komorama i šahtovima
Pločasti mostovi
Čelični most – ’’Wadi Hawasinah Regharge Dam”
Terase nad obaloutvrdom – ’’Promenada – Beograd na vodi”