Terase nad obaloutvrdom – ’’Promenada – Beograd na vodi”
Čelični most – ’’Wadi Hawasinah Regharge Dam”
Pločasti mostovi
Betonski rezervoar za vodu sa pripadajućom pumpnom stanicom, komorama i šahtovima
Plato ispred Hrama Svetog Save
„SAVA Panorama“, Belgrade waterfront Viewdeck (footbridge) over the river