Lokacija:
Naručilac:
Investitor:
Godina:
Usluga:
Veličina objekta:

Ljubljana, Slovenija
“ IKEA “ Slovenia,trgovina na drobno,d.o.o
“ IKEA “ Slovenia,trgovina na drobno,d.o.o
2016.
Vrednosna analiza konstruktivnog rastera,konstruktivnih rešenja, saradnja na pripremi vrednosne analize konstruktivnih rešenja
31.000m2