Kompleks od tri skladišne hale 1-3

Lokacija:
Naručilac:
Investitor:
Godina:
Usluga:

 

Veličina objekta:

Krnješevci, Srbija
Milšped & DVA Studio
Milšped
2007, 2013, 2015
Hala 1: Stručni nadzor nad izvođenjem radova
Hala 2:   Projekat konstrukcije i stručni nadzor nad izvođenjem radova
Hala 3:   Projekat konstrukcije i tenderska procedura
50.000 m2  (25.000 m2 +17.000 m2 +8.000 m2 )